Language:  
        渣渣洞  同志影视索引
      登录   注册
首页
分类
字幕
下载
海报
排行
搜索
  返回电影页 感谢各位热心网友的分享和参与,点此查看 网友参与记录 与排行  
Bengoshi no kuzu . 垃圾律师
 
日本 /  / 日语 /  
 
[男同片] /  / [剧集] [正剧]
 
 
出品公司
制作
发行
* Tokyo Broadcasting System (TBS) 影 8 (2006)(Japan)(TV)
 
导演
编剧
演员表
演员 剧中角色 角色性质 角色性向
丰川悦司 Etsushi Toyokawa 影 3 ... Kuzu Motohito (12 episodes, 2006)  不详 不详 操作
伊藤英明 Hideaki Ito 影 3 ... Takeda Masami (12 episodes, 2006)  不详 不详 操作
Aki Hoshino ... Omata Yuka (12 episodes, 2006)  不详 不详 操作
Moto Fuyuki ... Kunimitsu Yuujiro (12 episodes, 2006)  不详 不详 操作
Sôichirô Kitamura 影 2 ... Shiraishi Makoto (12 episodes, 2006)  不详 不详 操作
Reiko Takashima ... Kato Tetsuko (12 episodes, 2006)  不详 不详 操作
Maaya Murasaki ... Akino Mizuki (8 episodes, 2006)  不详 不详 操作
如果尚未有资料或资料与 IMDB 现有的不符, 点此从IMDB自动更新数据